Wat is de Atelier Unie Rotterdam?

De Atelier Unie Rotterdam (AUr) is opgericht om de stemmen van Rotterdamse kunstenaars en makers te verenigen. We spreken ons uit over de problemen die spelen rondom het steeds nijpender tekort aan ateliers en broedplaatsen in de stad. Zo kunnen we de positie van kunstenaars in de lobby ten aanzien van het beleid rondom werkruimtes versterken.

 

Om dit voor elkaar te krijgen roepen wij dus een nieuwe overleggroep in Rotterdam tot leven. Vervolgens gaan we samenwerken met partners in de stad, zoals SKAR, CBK en andere betrokkenen en belanghebbenden. Op korte termijn willen wij ons als partij uitspreken binnen de vormgeving van het komende broedplaatsbeleid 2022-2026. En daarnaast willen wij een langetermijnvisie over die broedplaatsen ontwikkelen, vanuit een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de atelier gebruikers zelf. Deze stem is nu namelijk niet of niet voldoende vertegenwoordigd!

 

We opereren als:

Community voor kunstenaars en makers.

Wij werpen ons op als aanspreekpunt voor kunstenaars en stakeholders. Door het delen en verzamelen van zowel harde cijfers als persoonlijke verhalen en ideeën, inventariseren we waar de problemen en kansen liggen. Door onze krachten en stemmen te bundelen worden individuele verhalen beter gehoord, en dienen we als één onafhankelijke stem naar cultuurbeleid en politiek.

 

Monitor.

We onderhouden een database van werkplekken in de stad, met data over bestaande ateliergebouwen, maar ook over werkplekken die onder druk staan of reeds verdwenen zijn. Zo kunnen we de actuele situatie in de stad zichtbaar maken, die vergelijken met het verleden, en beter inzichtelijk maken wat er in de toekomst gaat, of zou moeten gebeuren.

Adviesraad naar de politiek.

Op basis van de verzamelde data en ervaringen geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente, de SKAR en andere partijen die gaan over cultuurbeleid en cultureel vastgoed. Doel is om een inclusiever en accurater beeld te geven over wat er speelt en over de daadwerkelijke vraag en behoeftes van de makers die de spil vormen van de Rotterdamse culturele sector.

 

Daarbij hebben we jullie nodig!

De groep is open toegankelijk voor alle Rotterdamse kunstenaars, creatieven en atelierhouders om zich aan te sluiten! We delen kennis, verhalen, taken en de effort die nodig is om impact te maken op het stadsbeleid.

Heb je interesse om je aan te sluiten? Wil je een meeting bijwonen?

Stuur dan een mailtje naar:  info@atelierunierotterdam.nl

Volg ons ook op instagram: @Atelierunierotterdam 

Initiatief.

De Atelier Unie Rotterdam is een initiatief van de makers van

het Groot Rotterdams Atelier Weekend,

de Groot Rotterdams Atelier Enquete en

TimeWindow