Eigen publicaties

2022

Lees hier ons ongevraagd advies voor het komende broedplaatsbeleid.

2020

De Groot Rotterdams Atelier Enquete

Eind 2020 luidde de Grote Rotterdamse Studio Enquête de noodklok: het vinden van betaalbare werkruimte in Rotterdam wordt steeds moeilijker. Uit de enquête, geïnitieerd door kunstenaars, blijkt dat het gemeentelijk beleid voor atelierruimtes ver achterblijft bij de harde realiteit waarin de kunstenaars van de stad verkeren. De panden waar zij hun creatieve beroep uitoefenen worden in een alarmerend tempo verkocht of gesloopt.

 

SKAR (Stichting Kunsthuisvesting Rotterdam), die namens de gemeente het officiële atelierbeleid uitvoert door werkruimte te verhuren aan kunstenaars en ontwerpers, heeft de aanmeldingen exponentieel zien groeien. Ten tijde van ons onderzoek telden zij 780 kunstenaars op zoek naar werkruimte, maar sindsdien is het aantal ingeschreven kandidaten gegroeid tot naar schatting 1020 kunstenaars. De kandidatenlijst van SKAR is het belangrijkste instrument van de gemeente om de vraag naar culturele werkruimte in de stad te monitoren. Uit ons onderzoek bleek echter dat 52% van de respondenten die werkruimte zochten, niet op de kandidatenlijst van SKAR stond ingeschreven. Een derde van hen had zich niet ingeschreven omdat ze SKAR niet kenden, 18% vond SKAR te duur, en 15% vreest dat de wachtlijst zo lang is dat inschrijven geen zin heeft.

 

In haar Kadernota Vastgoed (2017) heeft de gemeente een aantal regels vastgesteld over hoe om te gaan met gemeentelijk vastgoed. Het document verklaart dat de gemeente niet als vastgoedontwikkelaar zal opereren “tenzij er een maatschappelijke behoefte wordt vastgesteld waarin commerciële partijen niet voorzien.” In diezelfde periode concludeerde de gemeente dat veel vastgoed dat zij bezat geen maatschappelijke waarde meer had. 350 gemeentelijke panden werden tussen 2015-2020 afgestoten. Veel kunstenaars verloren hun werkruimte doordat deze panden werden verkocht. Deze vastgoedregeling stond opvallend genoeg haaks op het atelier- en broedplaatsenbeleid (2017-2021), waarin de gemeente had gepleit voor meer werkruimte voor kunstenaars en voor meer mogelijkheden en zeggenschap voor kunstenaars om hun eigen ateliervoorzieningen te ontwikkelen en te beheren.


We willen informatie verzamelen, die belangrijk is voor dit onderwerp. Denk aan rapporten, aankondigingen, krant artikelen, opinie stukken.....

Krantartikelen

Zie hier een lijst verzamelde informatie.

Oproep: deel jouw kennis

Heb je ook iets gevonden, waarvan je denkt dat anderen het boeiend vinden om te lezen en te weten?