De Atelier Unie Rotterdam (AUr) is opgericht om de stemmen van Rotterdamse kunstenaars en makers te verenigen.

We spreken ons uit over de problemen die spelen rondom het steeds nijpender tekort aan ateliers en broedplaatsen in de stad. Zo kunnen we de positie van kunstenaars in de lobby ten aanzien van het beleid rondom werkruimtes versterken.

We opereren als:

  • Community voor kunstenaars en makers.
  • Monitor.
  • Adviesraad naar de politiek.