DE 10 BELANGRIJKSTE CONCLUSIES UIT DE

GROOT ROTTERDAMSE ATELIER ENQUETE:

 

  1. 67% van alle respondenten (244 personen) is op zoek naar een werkruimte, actief of niet actief. 
  2. 30% van alle respondenten (110 personen) heeft nu geen werkruimte. 
  3. Van diegenen die een werkruimte zoeken, staat slechts 48% ingeschreven bij de SKAR. 
  4. De SKAR voorziet in 22% van de werkruimtes van alle respondenten. Anti-kraak is met 21% een vergelijkbare partij. 
  5. Bij een vergelijking van verschillende aspecten (grootte, huurprijs, gemeenschappelijke voorzieningen, mogelijkheden om te netwerken, locatie en veiligheid) zijn kunstenaars met een atelier in eigendom het meest positief. Deze groep vormt echter een extreem klein aandeel in de enquête (1,08%) 
  6. 99% van de respondenten heeft een werkruimte in één van de andere vijf aanbieders. Broedplaatsen en Kunstenaarscollectieven krijgen daarvan de hoogste scores en antikraak de laagste. 
  7. Van diegenen die geen werkruimte hebben, maar de afgelopen vijf jaar wel een werkruimte hadden, heeft 65% deze moeten verlaten omdat het pand waarin ze zaten werd verkocht. 
  8. De belangrijkste reden waarom kunstenaars geen atelier kunnen vinden is het gebrek aan aanbod. Het tweede struikelblok zijn de hoge huurprijzen. 
  9. Het overgrote deel van de respondenten wil een vaste werkruimte. 
  10. 40% van alle respondenten overweegt naar een andere stad te verhuizen wanneer zij geen geschikte werkruimte kunnen vinden. 

 

Lees hieronder de volledige resultaten: